Bezirk Hannover Open 2022: Open

Fortschrittstabelle nach der 4. Runde

Nr.NameELODWZ1234PunkteBuchhSoBerg
1Kieselbach, Jannik1798192316w1g9s1g3w1g2s1g4.08.58.50
2Schramm, Kilian160916142s1g6w1g5s½g1w0v3.012.06.75
3Danisch, Garvin161015646s1g8w1g1s0v9w13.09.05.00
4Kiesel, Lucas1988198111w0v12s111+5w13.06.55.00
5Kräuter, Paavo Alexander17231w1g7s1g2w½v4s02.512.08.00
6Sudakow, Wolfgang3w1g2s0v9w17s½2.59.55.25
7Nguyen, Laurentius7s1g5w0v8s16w½2.59.05.25
8Piotrowski, Jan1456127515w1g3s0v7w0+2.08.02.50
9Sejdi, Benjamin10544s1g1w0v6s03s01.012.02.50
10Nagel, Detlev148614208w0v15+1.07.01.00
11Amirmehrabi, Sayde9s0v+4-1.06.51.00
12Glaschak, Joachim1450135812s0v4w0+1.06.00.50
13Kovac, Branko14475s0v0.07.00.00
14Reinecke, Gunther183814w0v0.06.00.00
15Meyer, Lorenz141613s0v10-0.06.00.00
16Schlaf, Ecki10w0v0.06.00.00